مدیریت بهره وری،خلاقیت و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه

تماس با ما

در صورت مشاهده هر گونه مشکل در کارکرد سامانه با تلفن 08338356746 تماس بگیرید .

مدیریت بهره وری خلاقیت و نوآوری