مدیریت بهره وری،خلاقیت و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه
اخبار

تاریخ انتشار محتوای خبر اولویت کدام کاربر تاریخ انقضا فایل
1399/12/09 دومین جلسه آموزشی نحوه ی تکمیل کاربرگ های سازمان ملی بهره وری بصورت وبینار در سطح واحد های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه امروز شنبه برگزار شد .جهت دسترسی به فایل پی دی اف جلسه میتوانید روی لینک مقابل کلیک کنید(دسترسی به فایل از منوی محتوای آموزشی هم امکان پرییر می باشد) مهم همه کاربران 1399/12/29 جلسه دوم.pdf
1399/12/09 کلیه دانشکده ها ، تمامی معاونت ها ، تمامی بیمارستان ها 17گانه تابعه دانشگاه ،تمامی شبکه های بهداشت و واحد های اورژانس پیش بیمارستانی مرکز رشد و حوزه ریاست دانشگاه نسبت به تشکیل کمیته بهره وری مطابق آیین نامه و ثبت در سامانه اقدام نمایید . مهم همه کاربران 1399/12/29 ندارد
1399/12/09 جهت مشاهده و دریافت فایل های مورد نیاز جهت تکمیل کاربرگ های سازمان ملی بهره وری به قسمت محتوای آموزشی مراجعه نمایید مهم همه کاربران 1399/12/29 ندارد